Közgyűlési Meghívó

 

MEGHÍVÓ

Szeretettel és tisztelettel meghívjuk tagjainkat

Balatonkenesei Horgászegyesület

KÖZGYÜLÉSÉRE

  1. május 23-án /szerdán/ 16.00 órakor.

Helyszín: 8174 Balatonkenese, Kossuth utca 4. (Iparos ház).

Napirendi pontok:

  1. A 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. évi éves beszámolók előterjesztése elfogadásra a könyvvizsgálói jelentés alapján (éves beszámolók meghívó mellé mellékelve)

Előterjesztő: Vajda Béla gazdasági felelős

  1. A felügyelő bizottsági jelentések előterjesztése a 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. évi éves beszámolók vonatkozásában (Jelentések az FB döntése után kerülnek kiküldésre)

Előterjesztő: Árvay László

  1. Az üzleti terv módosítása az időközben bekövetkezett változásokra (előterjesztés mellékelve)

Előterjesztő: Tóth Csaba elnök

  1. Az egyesület elnökének és kikötőmesteri tisztségének javadalmazásáról szóló határozat pontosítása (Eddig nettó összegben volt meghatározva a javadalmazás, ami a könyvvizsgáló javaslata alapján bruttó összegben kerül meghatározásra, Javaslat: bruttó 213.500,- Ft havonta)

Előterjesztő: Vajda Béla gazdasági felelős

  1. Felügyelő bizottság elnökének lemondása miatt a felügyelő bizottság elnökének megválasztása

Előterjesztő: Tóth Csaba elnök

  1. Jogi képviselő megbízási szerződésének jóváhagyása (Ügyvédi megbízási szerződés kiküldésre kerül az FB jelentésekkel együtt)

Előterjesztő: Tóth Csaba elnök

  1. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Tóth Csaba elnök

 

Határozatképtelenség esetén, 2018. május 27-én 10.00 órára, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívunk össze melyet a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek tekintünk. A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlési helyszínnel.

Bármely tag indítványozhatja a napirend kiegészítését, és új napirendi pont felvételét a kiegészítés indoklásával a közgyűlési meghívó kézhezvételét követő 3 napon belül, az alapszabály 6. oldal utolsó előtti bekezdésében foglaltak alapján.

Az Egyesület elnökségének lehet elküldeni a jelöltek nevét a felügyelő bizottság elnökének megválasztására, a egyesulet@bkeneseihe.hu email címre. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tisztséget elfogadja, csak úgy kerül jelöltként előterjesztésre a közgyűlésen.

Kérem a tagokat, hogy a közgyűlésen személyesen jelenjenek meg, vagy meghatalmazott útján képviseltessék magukat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Budapest, 2018. május 8.

 

Köszönettel:

Tóth Csaba elnök

Kövess minket Facebook-on!

Friss